VDSzSz

A támogatás mértéke a jövőben legalább 25 000 Ft legyen az RCH-nál!


A VDSzSz Szolidaritás kezdeményezi a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, munkáltató által nyújtott támogatás mértékének emelését.

Dr. Vincze Teodóra
humánerőforrás-igazgató

Tisztelt Igazgató Asszony!

A VDSzSz Szolidaritás kezdeményezi a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, munkáltató által nyújtott támogatás mértékének emelését az alábbi indokok alapján.

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 6. §-a kimondja, hogy ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel. Mindez tehát nem lehetőség, hanem a helyzettől függően a munkáltató jogszabályon alapuló kötelessége.
A Rail Cargo Hungaria Zrt. azt a lehetőséget választotta, hogy nem magát a szemüveget biztosítja, hanem a munkavállaló által, a szemvizsgálat eredményeképpen elkészíttetett szemüveghez hozzájárulást ad, amelynek jelenlegi összege 15 000 Ft.
A hozzájárulás mértékéről a 2006-os megállapodás óta nem volt egyeztetés, annak emeléséről nem zajlottak tárgyalások. Az eltelt évtized azonban indokolttá teszi az emelésről szóló egyeztetést.
Az alábbi táblázatban látható a 2006. óta bekövetkezett infláció mértéke éves bontásban.

Fogyasztói árindex (2006-)

Ennek figyelembe vételével, ha a támogatás mértéke az általános fogyasztói árindexnek megfelelően növekedett volna, jelenleg 21 759 Ft lenne.
Azonban, több látszerészt megkeresve kiderült, hogy a legkedvezőbb esetben is, a szemüveg - amely funkcionálisan csak a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosít - elkészítése legalább 25 000 Ft-ba kerül.
Ezért indokoltnak látjuk, hogy a támogatás mértéke a jövőben legalább 25 000 Ft legyen, azzal, hogy a fogyasztói árindex figyelembe vételével, ha annak mértéke a tárgyaló felek által meghatározott szintet meghaladja, a támogatás mértékének növeléséről újra tárgyaljanak.

Budapest, 2015. július 17.

Üdvözlettel:

Mózes Tibor
társasági vezető ügyvivő

VDSzSz Szolidaritás