VDSzSz

Információk birtokában lehet csak felelősségteljesen dönteni!


Szakszervezetünk a megújulás jegyében arra törekszik, hogy lehetőség szerint minden, munkavállalókat érintő témát a lehető legalaposabban körüljárva lehetőséget biztosítson tagjainak a megfontolt döntésre. Nem történt ez másképp a jelenlegi népszavazás-kezdeményezéssel kapcsolatban sem.

Ezért is készült "Demagóg zsákutca lehet a népszavazás-kezdeményezés" c. cikkünk. Mi ugyanis tagjainkat, sőt, a vasutasok többségét önállóan gondolkodó embereknek tartjuk, akik információk birtokában igenis képesek mérlegelni, majd eldönteni, hogy mi számukra a legmegfelelőbb út.

Az sejthető volt, hogy a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazását szorgalmazó népszavazás-kezdeményezés népszerű téma lesz szakszervezeti körökben. Említett korábbi írásunkban megkíséreltük bemutatni, hogy ez a történet sem fekete-fehér, még akkor sem, ha a két legnagyobb magyarországi szakszervezeti konföderáció áll mögötte. Vitaindítónak szántuk, és az is maradt. Korábbi cikkünkben jeleztük, hogy szakszervezetünk döntéshozó testületeinek haladéktalanul állást kell foglalnia erről, majd ennek értelmében mielőbb meg kell kezdeni az érdemi tárgyalásokat.

Azt szeretnénk, ha az érveket, ellenérveket megismerve mindenki szabadon eldönthetné, hogy mit szeretne. Írásunk alatt mellékeljük a népszavazás kiírásához szükséges aláírásgyűjtő ívet.

Minden tagunk szíve joga eldönteni, mihez kezd vele. [Az aláírásgyűjtő ívet ide kattintva tölthetitek le.]

Ugyanakkor mindenkit bátorítunk arra, aki támogatja a kezdeményezést, hogy írja meg nekünk: milyen feltételek teljesülése esetén tartaná vállalhatónak az öregségi nyugdíjkorhatár kitöltését a MÁV csoportnál? (Például: jobb munkahelyi körülmények, kéthetes rekreáció, életkor előrehaladtával arányosan rövidülő munkaidő, adott munkakör betöltésére alkalmatlanná váló vasutasok számára fenntartott másik munkakör, stb.) Ezt a népszavazás kimenetelétől függetlenül fontos tudnunk, hiszen véleményeteket megismerve javaslataitokat mielőbb be kell építeni szakszervezetünk – többségében már ismert és korántsem újkeletű – követelései közé, hogy jobb legyen vasutasnak, VDSzSz-tagnak lenni!

Tudnivalók az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban:

Országos népszavazás elrendelésére – kötelező erővel - az Országgyűlés által, az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése alapján, legalább 200 ezer választópolgár kezdeményezésére kerül sor.
Amennyiben ettől kevesebben, de legalább 100 ezer választópolgár kezdeményezi, a népszavazás elrendelhető.
Érvényes a népszavazás, amennyiben az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, eredményes pedig abban az esetben, ha az érvényesen szavazók több mint fele azonos választ ad a megfogalmazott kérdésre, mely esetünkben az alábbi:
"Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nyugdíjjogszabályok megfelelő módosításával a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-től a férfiak számára is tegye lehetővé Magyarországon a nők számára biztosított kedvezményekkel történő nyugdíjba vonulás lehetőségét?"

Az aláírásgyűjtés menete:
Aláírások az aláírásgyűjtő ív hitelesítési záradékkal ellátott mintapéldányáról készült másolati példányokon gyűjthetők. Az íven fel kell tüntetni:

  • a választópolgár részéről: családi és utónevét (neveit) olvasható formában, saját kezű aláírását, személyi azonosítóját (vagy magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát) és anyja nevét
  • az aláírást gyűjtő személy részéről: nevét, személyi azonosítóját és az ívet saját kezű aláírásával látja el.

Az adatoknak és a feltett kérdésnek azonos oldalon kell szerepelniük! A támogató aláírás később nem vonható vissza!
Az aláírásokat - meghatározott kivételekkel – bárhol lehet gyűjteni a választópolgárok zaklatása nélkül. Az aláírásokért előnyt adni vagy ígérni tilos, ilyet a választópolgár sem kérhet, illetve fogadhat el!
NEM LEHET ALÁÍRÁSOKAT GYŰJTENI AZ ALÁBBI HELYEKEN:

  • az aláírást gyűjtő és az aláíró munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

egészségügyi szolgáltató helyiségében,felsőoktatási és köznevelési intézményben.

A fentiekben részletezett szabályok megsértésével gyűjtött aláírások érvénytelenek! Az aláírásgyűjtő ívek – a hitelesítést követően – 120 napon belül, egy alkalommal nyújthatók be a Nemzeti Választási Bizottsághoz ellenőrzésre.