VDSzSz

Készenléti jellegű munkakörben dolgozók: fejenként akár több százezer forintért indított pereket a VDSzSz Szolidaritás


Abban az esetben, ha a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottakat vasárnap rendes munkaidőre osztják be, szombati munkanapjukat nem rendes munkaidőként, hanem rendkívüli munkavégzésként kell elszámolni. Ez bizony nem így történt: a VDSzSz Szolidaritás által a napokban indított perekben az új Mt. bevezetésének dátumáig, 2012. júliusáig visszamenőlegesen követeljük a kifizetetlen pótlékokat érintett tagjaink számára! A kifizetést június elején szintén a VDSzSz Szolidaritás kezdeményezte a Startos VÉT-ülésen.

A MÁV-START Zrt. Debreceni TSZV Igazgatósággal történt egyeztetések nem vezettek eredményre, ezért a VDSzSz Szolidaritás Debreceni Területi Szervezete vezető jegyvizsgáló tagunk meghatalmazása alapján bírósághoz fordult 3 évre visszamenőlegesen (2012. július 1-ig), több százezer forint ki nem fizetett, szombatra eső rendes munkabéren felüli pótlékok kifizetése (túlóra) érdekében. Hasonlóképp eredménytelenül zárult a MÁV-START Zrt. Szegedi TSZV Igazgatósággal folytatott egyeztetés is, ezt követően a Szegedi Területi Szervezet július 23-án szintén benyújtotta keresetét a bíróságra egy szintén vezető jegyvizsgáló tagunk érdekében.

A háttér:

A Munka törvénykönyve 101 § (1) bek. szabályozza a rendes munkaidő vasárnapra, vagy munkaszüneti napra történő beosztását a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál, vagy munkakörben, továbbá a készenléti jellegű munkakörökben.

A vasárnapra rendes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók esetében - a készenléti jellegű munkaköröknél - az Mt 101. §. (3) bek. az alábbiakat írja elő:
"Ha a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére vasárnapra rendes munkaidőt osztottak be, számára a közvetlenül megelőző szombatra rendes munkaidő nem osztható be."
Amennyiben ez mégis előfordul, abban az esetben szombati munkanapjukat – szakszervezetünk álláspontja szerint - rendkívüli munkavégzésként kell elszámolni, azaz a szombatra eső rendes munkabéren felül a megfelelő pótlékokat is ki kell fizetni.

Végezetül itt egy 2015. június 2-án készített videó is, aminek elején Bárány Balázs, szakszervezetünk érdekvédelmi alelnöke beszél minderről: