VDSzSz

Kisebb méret, több pofátlanság


Megtámadtuk a Fővárosi Törvényszéken a VDSzSz Szövetség július 20-i határozatát a VDSzSz Szolidaritás kizárásáról. Pofátlanság 1.: A határozatokat a Szövetségben jó esetben mindössze 8%-os befizetési aránnyal rendelkező többi négy szakszervezet képviselői hozták meg, így tehát a kisebbség kizárta (törölte) a többséget. Pofátlanság 2.: a VDSzSz Szolidaritás írásbeli felhívása ellenére a LIGA a mai napig nem kezdte meg törleszteni a VDSzSz-szel szemben fennálló sok tízmilliós adósságát.

A VDSzSz Szövetség – álláspontunk szerint etikátlan és jogellenes módon - 2015. július 20-án kizárta, illetve törölte tagjai sorából a VDSzSz Szolidaritást, válaszul arra a felhívására, hogy valamennyi befizetett tagdíjról adjon a Szövetség korrekt elszámolást.

A VDSzSz Szolidaritás – tagjainak létszáma alapján – a legnagyobb tagdíjbefizető volt, az össztagdíjak mintegy 92 %-ával. A határozatokat a Szövetségben a mindössze 8 %-os befizetési aránnyal rendelkező többi négy szakszervezet képviselői hozták meg, így tehát a kisebbség kizárta (törölte) a többséget.

A VDSzSz Szolidaritás a határozatok ellen keresetet adott be a Fővárosi Törvényszékhez, mivel azokat jogszabályba, illetve a Szövetség alapszabályába ütközőnek ítélte meg.

A kereset kifogásolja a határozat meghozatalához vezető eljárást, az alapszabály tagdíjfizetésre vonatkozó, nem világos és nem kielégítő rendelkezéseit. Ettől súlyosabb kifogás alá esik azonban az, hogy a Szövetség által kiadott, és a tagokkal elfogadtatni kívánt 2014-es év beszámolóban leírt számadatok, valamint a VDSzSz Szolidaritás könyvelése szerinti 2014-es, tényleges befizetések között milliós nagyságrendű eltérés mutatkozik.

A VDSzSz Szolidaritás kifogásolja továbbá, hogy a Szövetség egyedül a VDSzSz Szolidaritást zárta ki (törölte) a tagok sorából, pedig a 2014-es beszámolóból kivehetően van olyan tagja is, amelyik egyáltalán nem fizetett be tagdíjat. Kérdés az, hogy ez a tag milyen (jogi vagy erkölcsi) alapon szavazhatott a VDSzSz kizárására, illetve, hogy alapszabálynak megfelel-e, hogy még mindig a tagok sorát „gyarapítja".

Az ominózus határozatok szerint azzal, hogy a VDSzSz Szolidaritás mindezek miatt már korábban feljelentést tett az ügyészségnél, „megkérdőjelezte a Szövetség törvényes működését, ami szintén megalapozza a tagok közül való kizárást".

Emlékeztetőül: Saját alapszabálya alapján a VDSzSz Szolidaritáshoz beérkező egyéni tagdíjak fele marad a központban (10 %-a a területi irodák működésére használható fel, 40 %-a pedig az alapszervezetek rendelkezésére áll), azonban ennek is a felét át kell utalnia tagdíjként a VDSZSZ Szövetségnek. Ez a 2015. május 7-8-án tartott Küldöttgyűlésnek is nagy port kavart vitatémája volt. Gaskó István akkor írásban arra tett javaslatot, hogy a küldöttek emeljék a központban maradó tagdíjhányadot, mivel a központi szervezet „zavartalan működése a jelenlegi 50 %-os tagdíjhányadból nem biztosítható". Ennek a felét viszont Szövetségi tagdíjként egy öt szakszervezetet tömörítő, érdekképviseletet ellátó szakszervezeti szövetség "nyeli el".

Alapos átgondolást igényel tehát a Szövetségben való (hazai és külföldi) érdekképviseletre felhasznált tagdíjbefizetés mértéke, és minden intézkedést meg kell tenni az elszámolás pontossága, valódisága, a további vagyonvesztés elkerülése, illetve a VDSzSz Szolidaritástól a Szövetséghez történt, megalapozatlan pénzátutalások visszatérítése érdekében, amelyre már korábban ígéretet tett a VDSzSz Szolidaritás vezetése.

Eddig a kereset összefoglalása. Halasi Zoltán, szakszervezetünk elnöke tájékoztatást kért a LIGA Szakszervezetek elnökétől azzal kapcsolatban, hogy a LIGA mikor fogja teljesíteni a felénk fennálló tartozás kiegyenlítési kötelezettségét:

"Kedves István!

Szomorúan kell megállapítanom, hogy a VDSzSz Szolidaritás írásbeli felhívása ellenére a LIGA mind a mai napig nem kezdte meg törleszteni a VDSzSz-szel szemben fennálló, az elmúlt és az ezévben felhalmozott adósságát.
Az adósság fedezetéül szolgáló biztosítékot ugyancsak nem hajlandó önként nyújtani.

Ez az állapot számomra elfogadhatatlan és joggal gondolom, hogy a kölcsönök visszafizetése azért várat magára, mert a LIGA ilymódon is igyekszik ellehetetleníteni szakszervezetünk működését.
Neked, mint a LIGA elnökének - aki egyben a VDSzSz Szolidaritás tagja - úgy vélem, alapvető kötelességed lenne, hogy a LIGA tartozásának rendezését mielőbb megoldjad.

A LIGA Tanács veled ellentétben fontosnak tartja, hogy szakszervezetünk felé fennálló adósságot mielőbb rendezze. Ezért is döntött a 2015. június 24-én tartott tanácsülésén arról, hogy a zalaegerszegi ingatlan eladásából származó bevételt elsősorban a VDSzSz Szolidaritás felé fennálló tartozás kiegyenlítésére fordítja.

A birtokomban lévő hivatkozott ülésről készült jegyzőkönyv kivonat szerinti a 33/2015. (06.24.) LT határozatban foglaltak alapján „a LIGA Szakszervezetek tulajdonában lévő, a 2328/2, 2328/2/A helyrajzi számok alatt nyilvántartott, természetben a Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 6. szám alatti ingatlant értékesítheti. Az értékesítésből befolyó összeget a LIGA Szakszervezeteknek a VDSzSz Szolidaritás felé fennálló kölcsöne visszafizetésére kell fordítani elsősorban, amennyiben a vételár beérkezésekor a kölcsön még fennáll."

A fentiekre figyelemmel várom szíves tájékoztatásodat, a LIGA mikor fogja teljesíteni a felénk fennálló tartozás kiegyenlítési kötelezettségét.

Budapest, 2015. augusztus 4.

Üdvözlettel:

Halasi Zoltán
elnök, VDSzSz Szolidaritás"

[Halasi Zoltán eredeti levelét ide kattintva elolvashatjátok.]