VDSzSz

Sajtóközlemény


Felszólítjuk a közlekedési tárcát, hogy a kormányban lévő befolyását, erejét és képességét vesse latba – ezzel is garantálva, hogy az országba áramló ezrek ne veszélyeztessék a továbbiakban a szolgálatukat végző vasutasok egészségét, testi épségét, akik így munkájukat az elvárásnak megfelelő körülmények között végezhetik.

Nem biztosítottak a vasutasok egészséges és biztonságos munkavégzésének feltételei!

A munkavállalók a Munka törvénykönyve szerint jogosultak megtagadni az utasítás teljesítését, ha az munkaviszonyba vonatkozó szabályba ütközik. Ilyen például az, ha a munkáltató – kötelezettségét megszegve – nem biztosítja számukra az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit!

Az utóbbi hónapokban egyre inkább ilyen körülmények között kénytelenek dolgozni a menekültekkel kapcsolatba kerülő vasutasok. Szakszervezetünk korábbi álláspontját immáron az országos tiszti főorvos is aggodalommal osztja: eszerint a világ minden tájáról Magyarország határain ezrével illegálisan belépők fertőző betegségek sokaságát hurcolják be hazánkba.

Mivel a vasutasokkal, tagjainkkal közvetlenül – ráadásul hosszú időn át – is érintkeznek, a fertőzés átadásának veszélye tagadhatatlan. Ez ellen gumikesztyűvel, szájmaszkkal, ismeretlen hatékonyságú fertőtlenítő szer alkalmazásával való védekezés álláspontunk szerint semmit sem ér, mindössze hamis biztonságérzetet nyújt.

A vonatokon, állomásokon való hosszas tartózkodás, a vonatok túlzsúfoltsága a menekülteket egyre agresszívabbá teszi, melynek megnyilvánulásai a vasutasok körében okkal keltenek félelmet, riadalmat.
Ezért a vasutasok munkájukat szorongással, szükségszerű kényszerből végzik, és kizárólag a vasút iránt érzett felelősség-tudatuknak és humánus szemléletüknek köszönhető, hogy még nem éltek törvényadta jogukkal.

Felszólítjuk a közlekedési tárcát, hogy a kormányban lévő befolyását, erejét és képességét vesse latba – ezzel is garantálva, hogy az országba áramló ezrek ne veszélyeztessék a továbbiakban a szolgálatukat végző vasutasok egészségét, testi épségét, akik így munkájukat az elvárásnak megfelelő körülmények között végezhetik.
Erre példa az osztrák vasút, ahol a túlzsúfolt vonatokat az ÖBB mindaddig nem továbbítja, amíg az európai normáknak megfelelő utazási körülmény nem biztosított.

A MÁV Zrt-vel és a MÁV-Start Zrt-vel ezzel kapcsolatban eddig is folyamatos, nyílt, őszinte, együttműködő légkörű tárgyalásokat folytattunk. Úgy ítéljük meg, hogy szakszervezetünkhöz hasonlóan átérzik a munkavállalók, a vasutasok egyre nagyobb problémáját, és lehetőségeikhez mérten igyekeznek velünk együtt a kaotikus, embertelen viszonyokon felülkerekedni.

Támogatjuk azokat az intézkedéseket, melyek következtében a túlzsúfolt, esetenként agresszivitástól túlfűtött hangulatú vasúti állomásokat a vonatközlekedés elől lezárják, és nem engedik a vonatforgalmat, valamint az országba zömében illegálisan belépő embertömegek miatt túlzsúfolttá – és ezzel balesetveszélyessé – váló vonatok elindulását.

2015. szeptember 1.