VDSzSz

Megtört a jég! Sikerült elérni, hogy a MÁV Zrt. sok év után végre anyagilag is elkezdje elismerni a leterhelt szolgálati helyen dolgozó munkavállalókat! - VIDEÓ


Több mint egy év tárgyalás után a VDSzSz Szolidaritás aláírta a 10% műszakpótlék-emelésre vonatkozó megállapodást a MÁV Zrt-nél, ami első lépcsőben a Budapesti Igazgatóság területén lévő állomásokon szolgálatot teljesítő, műszakpótlékkal érintett munkavállalókat, vasutasokat érinti. Ezeken a helyeken egyébként az elővárosi forgalom és a súlyos, évek óta fennálló létszámhiány miatt a munkavállalók fokozott terhelésnek vannak kitéve. Esetükben július 1-jéig visszamenőlegesen a műszakpótlék mértéke az eddigi 30% helyett 40% lesz.
A munkáltató a megállapodásban vállalta, hogy az intézkedést 2016 végéig fenntartja. Ez az ezt követő években is megmaradhat amennyiben a MÁV Zrt. gazdasági helyzete megfelelően alakul, és ehhez nem is kell majd külön megállapodást kötni.

A VDSzSz Szolidaritás intenzív tárgyalásokat kíván folytatni annak érdekében, hogy a műszakpótlék-emelés mielőbb minél több állomáson, csomóponton fejtse ki áldásos hatását.

A megállapodás értelmében a 230 óra feletti rendkívüli munkavégzést teljesítő összes munkavállaló alanyi jogon jogosulttá válik az egészségmegőrző programban való részvételre. Ha valaki például idén 231 órát teljesít, és igényli, akkor 2016-ban a MÁV köteles számára biztosítani számára a programban való részvételt úgy, hogy ebből 5 munkanapot számára fizet. Abban az esetben, ha valaki a 230 óra feletti rendkívüli munkavégzéssel érintettek közül kéri részvételét, de mégsem kerül be a programba, akkor a munkáltató 5 napra felmenti a munkavégzés alól. A lényeg, hogy senki nem fog emiatt veszteséget elkönyvelni, legfeljebb nem a kijelölt intézményekben tölti el ezt az 5 fizetett napot, hanem akár otthon is. (Cikkünk folytatódik, a megállapodást mellékeltük - a szerk.)

Persze, tisztában vagyunk vele: nem mindenki fogja kedvezően ítélni a megállapodást, de a lényeg, hogy megtört a jég: a munkáltató elismerte a forgalommal összefüggő munkakörben dolgozó vasutasok átlagosnál jóval nagyobb leterheltségét. A megállapodás azt a közös feladatot is tartalmazza, miszerint még idén felül kell vizsgálni az állomásokat munkavállalói leterheltség szempontjából annak érdekében, hogy a megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt állomások köre bővülhessen. A VDSzSz Szolidaritás intenzív tárgyalásokat kíván folytatni annak érdekében, hogy a műszakpótlék-emelés mielőbb minél több állomáson, csomóponton fejtse ki áldásos hatását.

A módosítás további fontos eleme, hogy a felsővezeték-szerelő, járművezető munkakörben foglalkoztatottak jövedelme havi 15 ezer forinttal megemelkedik. 10 ezer forint jövedelem-kiegészítésben részesülnek azok a felsővezeték-szerelők, akik munkakörébe nem tartozik bele a járművezetés, és ezzel csak esetenként vannak megbízva.

A szakszervezetek KSZ-módosítás keretében hozzájárultak ahhoz, hogy a rendkívüli munkavégzés eddigi éves 230 órás maximuma 300 órára emelkedjen úgy, hogy a 230 óra fölötti rendkívüli munkavégzést a munkáltató 215%-os pótlékkal díjazza. A növelt rendkívüli munkavégzés lehetősége a munkáltató számára csak addig áll fenn, amíg a növelt műszakpótlék hatályban marad. A MÁV a KSZ módosítása folytán vállalta, hogy a rendkívüli munkavégzésért járó díjazást minden esetben úgy alkalmazza, hogy érvényesüljön a 215%-os pótlékemelés hatása. Tehát míg eddig valaki 200 óra fölött, munkaszüneti napon vagy elvont pihenőnapon túlmunkát végzett, a munkáltató az Mt-re hivatkozva nem biztosította számára az emelt rendkívüli munkavégzés pótlékát. Ez a gyakorlat a megállapodással véget ért.

Szakszervezetünk elkötelezett amellett, hogy korrektebb bérezés jusson osztályrészül mindazoknak, akik a vágányok mellett és a járműveken végzik nehéz és felelősségteljes munkájukat.