VDSzSz

Kormányzati támogatást (is) várunk az idősödő vasutasok védelme érdekében!


A közeljövőben megkezdjük annak a komplex csomagnak a kidolgozását, mely a MÁV csoporton belül biztosítja a vasutas munkavállalók fokozott védelmét (a napokban a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettes részére megküldött egészségmegőrző javaslatcsomagunk ennek már része). Mielőbbi tárgyalást kezdeményeztünk Dr. Czomba Sándor NGM-államtitkár részére írt levelünkben.

Valamennyi idősödő vasutas kollégánk feje joggal fáj amiatt, hogy egyre nő a távolság a megérdemelt és megszolgált nyugdíjig. Kérdés sokak számára az is, hogy képesek lesznek-e ez idő alatt a szigorú egészségi és szakmai követelményeknek megfelelni, elkerülve ezzel a munka világából történő fájdalmas és - legtöbb esetben - végleges távozást.

A munkavállalói érdekképviseletek erre a kérdésre irányát és tartalmát tekintve némileg eltérő megoldásokat keresnek.
A szakszervezeti konföderációk sokáig abban reménykedtek, hogy a tripartit érdekegyeztetésben (VKF) a kormányt képesek lesznek ígéretei betartására bírni, ezen belül is legalább a korkedvezmény kérdésében sikerül megállapodásra jutni és az ügyet a jogalkotási aktusig eljuttatni.
Mások a hangsúlyt a korhatár előtti ellátások megnyitásában látják és népszavazással szeretnék a kérdést eldönteni, vagy legalábbis ezzel a kormányt tárgyalóasztalhoz ültetni.

Nem lehet vitás, hogy az emberi szervezet fokozott elhasználódásával járó munkát végző személyek többletterhelését a jogalkotónak továbbra is kompenzálni kellene.
A jelentősen megnövelt nyugdíjkorhatár mellett az előrehozott (akár korkedvezmény alapján, akár a szolgálati idő mértékéhez kötött, akár más, biztosításmatematikai elveken nyugvó) nyugdíjazási lehetőségek hiánya csak tovább fokozza a munka világában amúgy is meglévő feszültségeket, másrészt, - ha nem is minden esetben közvetlenül -, de kétségtelenül veszélyezteti a munkavállalók egészségét.

Nem elvitatva a társszakszervezetek jószándékát, a célok fontosságát, a VDSzSz Szolidaritás vezetése úgy látja, hogy a munka világán belül (is) lehet, mi több kell orvosolni a „betegséget, a beteget".
Szakszervezetünk tehát elsősorban a munkavállalók és a munkahelyek védelmében kíván fellépni, a fenti kérdésekben szeretne mind nemzetgazdasági, mind vállalati szinten lényegi áttörést elérni, egyúttal csökkentve ezáltal a nyugdíjrendszerre nehezedő nyomást is.

A célok elérése érdekében a közeljövőben megkezdjük annak a komplex csomagnak a kidolgozását, mely a MÁV csoporton belül biztosítja a vasutas munkavállalók fokozott védelmét (a napokban a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettes részére megküldött egészségmegőrző javaslatcsomagunk ennek már része).
Bízunk benne, hogy a munkáltatók is képesek lesznek rövidtávú érdekeiken túllépni, és megérteni azt, hogy a képzett és tapasztalt vasutas munkavállalók megtartása/újrafoglalkoztatása alapvető munkáltatói érdek is.
A lassan már több éve napirenden lévő javaslatainkat (pl. rövidebb teljes munkaidő) újabbakkal is kiegészítve [„rehab" munkakörök létrehozása, majd fokozatos bővítése, a MÁV Évek Program kiterjesztése, illetve KSz szabályok megalkotása az önhibájukból munkaköri alkalmasságukat elvesztők érdekében, a munkavédelmi követelmények fokozottabb érvényesítése (pl. a monitor előtti munkavégzés során)] napirendre tűzzük, a munkáltatókkal az egyeztetést megkezdjük.

Ezekhez a törekvéseink sikeréhez nyilvánvalóan az is szükséges, hogy a kormányzat is partner legyen, ennek érdekében fordultunk a mellékelt levélben az illetékes államtitkársághoz.