VDSzSz

Zuhan a Liga taglétszáma, többen a VDSzSz Szolidaritás korábbi elnökének és gazdasági alelnökének visszahívását kezdeményezték a Nyugdíjpénztár éléről


Sajnos, úgy tűnik, a történtek a Liga Szakszervezetek tagszervezeteit sem hagyják érintetlenül, hiszen a konföderáció taglétszáma két hónap alatt közel a felére esett vissza. Eközben a VDSzSz Szolidaritás korábbi elnökének és gazdasági alelnökének visszahívását kezdeményezte több pénztártag a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztárban betöltött posztjaikról.

Sokakat elgondolkodtatnak és cselekvésre késztetnek a Liga Szakszervezetek jelenlegi elnökének viselt dolgai. Sajnos, nem számítanak kivételnek a Liga tagszervezetei sem, hiszen a konföderáció taglétszáma a birtokunkban lévő dokumentumok szerint az utóbbi két hónapban jelentősen csökkent, közel a felére zuhant.

Eközben információnk szerint több pénztártag is kezdeményezte a VDSzSz Szolidaritás korábbi gazdasági alelnökének és elnökének visszahívását a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottságából, illetve elnöki posztjáról.

Az indoklás szerint a visszahívást kezdeményező pénztártagok tudomására jutottak azok a dokumentumok, amelyek a nyomozószervekhez beadott bejelentések alapját képezték.
Indítványukat emellett a médiában megjelent hírekkel is indokolták. Megfogalmazásuk szerint ismeretségi körükben egyre több negatív vélemény fogalmazódott meg kettejük tevékenységével kapcsolatban.

A visszahívást indítványozó pénztártagok megfontolásra javasolták, hogy a Pénztár erre feljogosított testülete haladéktalanul ajánlja fel a két tisztségviselő számára a lemondás lehetőségét. Amennyiben ezzel nem kívánnak élni, abban az esetben a testület kezdeményezze a rendkívüli küldöttgyűlés összehívását visszahívásuk és pótlásuk érdekében.