VDSzSz

A Liga FB asszisztál szakszervezetünk kizárásához


Cseh Béla Zoltán, szakszervezetünk miskolci területi vezető ügyvivője egyúttal a Liga Mandátumvizsgáló Bizottságának (MvB) is az elnöke. Szilágyi József, a Liga Felügyelő Bizottsága (FB) elnökéhez írt levelében "mélységesen elszomorítónak" nevezte, hogy a LIGA FB asszisztál az egyik legnagyobb szakszervezet kizárásához. Ráadásul anélkül, hogy egyáltalán tájékoztatást kérne a VDSzSz Szolidaritástól a történtekről. Az FB-elnök elgondolkodtató válaszát is mellékeljük...

"Tisztelt Elnök Úr!
Kedves József!

Mély megdöbbenéssel olvasom leveledet, hogy a VDSzSz Szolidaritás "de facto" az FB álláspontja szerint nem tagja a Ligának.
Augusztus 11-től külföldön tartózkodtam, a szabadságomat töltöttem egészen augusztus 26-ig. Első munkanapomon szembesültem az emaileddel, amiben ismételten felszólítottatok - mint egy hatóság a Rákosi rendszerben: azonnal nyilatkozzak a tagviszonyomról. Számomra érthetetlen ez a felszólítás.

Azt sem értem, hogy miért van erre ilyen sürgősen szükség. Úgy látszik, a LIGA FB-je felső utasításra cselekszik, és prejudikál, tényként kezeli a VDSzSz Szolidaritás kizárását. Mélységesen elszomorító az a tény, hogy a LIGA FB asszisztál az egyik legnagyobb szakszervezet Ligából való kizárásához.

Nem kér tájékoztatást a VDSzSz Szolidaritástól arról, hogy valójában mi is történt. Egy törpe kisebbség (kb. 500 fő) kizár 8000 ezer főt. A LIGA FB ezt tudomásul veszi: ez így helyes, így van ez rendjén. Szerintetek, tényleg rendben van?

Hát nem, egyáltalán nincs ez rendben. Gondoljátok át ezt, és alakítsatok ki más álláspontot. Véleményem szerint a VDSzSz Szolidaritás továbbra is tagja a Ligának és - ha nem az egyoldalú tájékoztatásra alapozta volna álláspontját a Tisztelt FB - akkor Ti is erre a következtetésre jutottatok volna. Csak az a "volna" ne lett volna.

A Mandátumvizsgáló Bizottság augusztus 26-i ülésén tájékoztattam a bizottságot az FB leveléről. Bemutattam a szükséges dokumentumokat, hogy a VDSZSZ Szolidaritáson kívül az Operaházi Dolgozók Független szakszervezetének is tagja vagyok.

Kedves József!

Én megértem, hogy a most létrehozott FB-nek még nincs gyakorlata, és mindjárt az elején beleszalad az első hibás állásfoglalásba. Engedd meg, hogy több éves tapasztalat alapján javaslatot tegyek. Az MVB soha nem tett úgy tagszervezet kizárására javaslatot, hogy előtte ne tájékozódott volna.

Ezt a LIGA „motorját" - a LIGA még jelenlegi elnöke többször kinyilatkoztatta - képező VDSZSZ Szolidaritással igazán meg kellene tenni. Nem pedig egy VDSZSZ Szolidaritás küldöttgyűlésén meg nem választott elnök, törvénytelen és demagóg lépésére hagyatkozva hozni döntéseket.

Üdvözlettel:

Cseh Béla Zoltán"

És a Liga FB-elnökének válaszlevele:

"Tisztelt Elnök Úr, kedves Béla!

Köszönettel vettem leveledet és az abban foglaltakból leszűrhető tényt, hogy Te, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének is tagja vagy.
Ugyanakkor engedd meg, hogy néhány észrevételt tegyek a leveledben megfogalmazottakkal kapcsolatosan:

1. Magam részéről azt gondolom, hogy egy LIGA tagszakszervezet –a VDSZSZ – elnökének kérését a LIGA Szakszervezetek Felügyelőbizottságának kötelessége figyelembe venni és ez alapján, ha szükséges intézkedni, különös tekintettel arra, ha a kérés a LIGA Szakszervezetek tisztségviselőire vonatkozik.

2. Azt is gondolom, hogy egy LIGA testület levélbeli megkeresését egy LIGA tisztségviselőhöz - a feladatainak ellátásához szükséges információk beszerzése érdekében - egy Rákosi rendszerbeli hatósági eljáráshoz hasonlítani enyhén szólva is barátságtalan és méltatlan.

3. Ami a VDSZSZ Szolidaritás kizárását illeti a VDSZSZ-ből, ezzel kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy a LIGA Szakszervezetek Felügyelőbizottsága nem kívánta vizsgálni annak jogszerűségét, hiszen ezt nem is tehette, erre nincs is hatásköre, hiszen ez a VDSZSZ belső ügye és az ezzel kapcsolatos eljárásokat a VDSZSZ-en belül kell lefolytatni.
A LIGA Szakszervezetek Felügyelőbizottságának hatásköre csak abban van és azoknak a körülményeknek a vizsgálatára korlátozódik, amely a LIGA Alapszabályban rögzített normák betartására vonatkozik, jelen esetben a tisztségviselői mandátum esetleges megszűnésének vizsgálatára.

4. Köszönettel veszem az FB működésével kapcsolatos jó tanácsokat, én minden jó szándékú tanácsot szívesen fogadok a tapasztalt kollégáktól, de nem értem az utalásodat arra, hogy az MVB működése során soha nem tett úgy tagszakszervezet kizárására javaslatot, hogy előtte ne tájékozódjon róla! Jelzem, hogy a LIGA Szakszervezetek Felügyelőbizottsága semmiféle javaslatot nem tett egyetlen LIGA tagszakszervezet kizárására sem, pusztán egy ténymegállapításra szorítkozott.

5. Nem tartom egyébként szerencsésnek, hogy egy LIGA testület vezetője egy másik LIGA testület döntését minősíti („hibás állásfoglalás"). Én ezt soha nem fogom tenni a magam részéről az MVB döntésével kapcsolatosan, legfeljebb leírom, illetve elmondom, ha azzal nem értek egyet.

6. Ugyanakkor kénytelen vagyok visszautasítani a magam és az FB nevében, az alábbi állításokat és feltételezéseket. Nevezetesen, hogy a LIGA Szakszervezetek Felügyelőbizottsága
• „felső utasításra cselekszik",
• „prejudikál",
• „asszisztál az egyik legnagyobb szakszervezet LIGÁBÓL való kizárásához"
• „tudomásul veszi", hogy „Egy törpe kisebbség kb (500 Fő) kizár 8000 ezer főt", hogy „ez így helyes így van ez rendjén"
• a „VDSZSZ Szolidaritás küldöttgyűlésén meg nem választott elnök, törvénytelen és demagóg lépésére hagyatkozva" hozza a döntéseit.

Mi a legjobb szándékkal és tudásunk szerint kívánunk eljárni és tenni a LIGA Szakszervezetek, a LIGA Szakszervezetekhez tartozó tagszakszervezetek és a tagok érdekében.

Végezetül szeretném barátilag megjegyezni, hogy utolsó mondatodban egy olyan személyről nyilatkozol, aki nem mellesleg annak a szervezetnek is a vezetője, ahol Te vezető tisztséget töltesz be. Morálisan szerinted ez rendben van...?

Budapest, 2015. szeptember 8.

Üdvözlettel:

dr. Szilágyi József s.k
FB elnök"