VDSzSz

Dolgozói fórum és szüreti bál volt Zalaegerszegen


Október 9-én Zalaegerszegen az oktatási központban a VDSzSz Szolidaritás dolgozói fórummal egybekötött szüreti bált tartott, a programon a zalaegerszegi tagság nagy létszámmal vett részt.

Jelen volt Fábián Kálmán területi vezető ügyvivő, Derdák Jánosné területi vezető-helyettes és Szabó Imre szakértő. Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke tájékoztatta a tagságot az előttünk álló feladatokról, az elért eredményekről, a migránsválsággal kapcsolatban a vasúti dolgozókat ért megnövekedett terhekről, szakszervezetünk megújításáról, megerősítéséről, de beszélt a tagszervezés, a területi szervezetek, alapszervezetek fontosságáról is. 

Kiss Aurél István, ügyvivő