VDSzSz

Újabb szervezeti változások a MÁV Zrt-nél


Az év eleji MSZSZ-változásokkal szemben (főnökségek létrehozása) most az irányítási szinten érezte a munkáltató szükségesnek a szervezet megújítását. Ezzel összefüggésben 2015. október 12-ére a munkáltató konzultációt hirdetett meg az érdekképviseletek számára, szakszervezetünk is jelen volt.

Általános módosítások:

A változások egy része a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft., a MÁV Tervező Intézet Kft., valamint a VITECO Kft. MÁV Zrt-be történő beolvadásának 2015. december 31. fordulónappal történő beolvadását hivatott szolgálni. Ennek eredményeként 2016. január 1.-től a cégek tevékenysége a MÁV Zrt. már meglévő, valamint a szükség szerint kialakítandó szervezeteibe integrálódik.

Tovább folytatódik – szintén a korábbi kiszervezésekkel összefüggésben – egyes szervezetek, illetve tevékenységek racionálisabbá, szakmailag tagoltabbá tétele. Ennek következményeként egyes tevékenységek a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-hez kiszervezésre, valamint onnan integrálásra kerültek.

A másik fő vonulata a módosításoknak a – jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból –független pályahálózat-működtető tevékenység biztosítása.
Ezzel összefüggésben jelentősen átalakul a pályavasúti üzemeltetés szervezeti felépítése.

Végezetül – vélhetően – a munkaerő gazdálkodást érintő kérdések felértékelődésének köszönhetően, a humánerőforrás vezérigazgató-helyettes alá tartozó szervezetek is megerősítést nyertek két igazgatói pozíció beiktatásával.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a változásokat.

Általános vezérigazgató-helyettest érintő változások:

Új szervezetként jön létre a Pályavasúti működéstámogatás.
A MÁV Szolgáltató Központ Zrt-ből integráció keretében a MÁV Zrt.-hez kerül a pályaműködtetéssel összefüggő beszerzési és anyaggazdálkodási tevékenység. Ennek keretében új szervezetként jön létre a Pályavasúti beszerzési igazgatóság.
A Fejlesztési és beruházási főigazgatóság, valamint a Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság megszűnik, helyettük létrejött a Műszaki felügyeleti és technológiai igazgatóság, a Műszaki lebonyolítási igazgatóság, valamint a Forgalmi üzemviteli igazgatóság.
A Műszaki felügyeleti és technológiai igazgatósághoz közvetlenül kapcsolódva a következő szervezetek kerültek kialakításra:

• Stratégiai projektiroda és hálózati koordináció
• Technológiai működéstámogatás
• Pályavasúti környezetvédelmi iroda.
• TEB főosztály, mely magában foglalja a(z):
o Biztosítóberendezési osztályt
o Erősáramú osztályt
o Távközlési osztályt, valamint a
o GSM-R osztályt.
• Pályalétesítményi főosztály, mely magában foglalja a(z):
o Pályalétesítményi osztályt
o Híd osztályt, valamint a
o Alépítményi osztályt
• Ingatlan főosztály, mely magában foglalja a:
o Építészeti osztályt
o Közmű osztályt, valamint a
o NET irodát
• Közfoglalkoztatási iroda

A Műszaki lebonyolítási igazgatósághoz közvetlenül kapcsolódóan a következő szervezeteket alakították ki:
• Back Office
• Műszaki tervezési főosztály
• Műszaki előkészítési főosztály, mely magában foglalja a:
o Technológiai tervezési osztályt, valamint a
o Kalkulációs és erőforrás osztályt
• Mérnöki és műszaki ellenőrzési főosztály, melyhez szakmailag kapcsolódnak a
o Műszaki lebonyolító osztályok

A Forgalmi üzemviteli igazgatósághoz közvetlenül kapcsolódóan a következő szervezeteket alakították ki:
• Forgalmi felügyeleti osztály
• Forgalmi üzemirányítási osztály
• Forgalmi technológiai osztály
• Üzemirányító központ

A Pályavasúti területi igazgatóságok a jövőben közvetlenül az Általános vezérigazgató-helyetteshez tartoznak.

Az igazgatóságokon belül a gazdálkodási igazgatóhelyettes pozíció megszűnik, tevékenységét a továbbiakban a Gazdasági vezérigazgató-helyettes szervezetén belül létrejövő Területi gazdasági vezetők látják el.
A műszaki igazgató-helyettes alatt a MÁV LV integrációjának következtében ellátandó ingatlankezelési, valamint zöldterület karbantartási tevékenységek ellátására létrejön az Ingatlankezelési és zöldterület karbantartási szervezet.

Biztonsági főigazgatóságot érintő változások:
A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. (LV) MÁV Zrt-be történő beolvadása szükségessé teszi az őrzés-védelmi feladatokat ellátó fegyveres biztonsági őri és vagyonőri tevékenységet irányító szervezet helyzetének rendezését. Az LV Biztonságszervezési Igazgatóság a Biztonsági főigazgatóság szervezetébe integrálódik. Irányítási szinten a Vagyonvédelmi és portfólió-biztonság szervezetén belül jön létre az „Őrzés-védelem" és ahhoz kapcsolódva a „Fegyveres Biztonsági Őrség".
A biztonságszervezést, az élőerős őrzés-védelmet ellátó szervezetek, személyek a Biztonsági főigazgatóság Területi Vasútbiztonság szervezetekbe kerülnek.

Beszerzési igazgatóságot érintő változások:
A Beszerzési igazgatósághoz kerül a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. -től a Központi energiagazdálkodási tevékenység. A szervezet megnevezése Beszerzési igazgatóságról Beszerzési koordinációra változik.

Gazdasági vezérigazgató-helyettest érintő változások:
A Vagyonkezelési és gazdálkodási igazgatóságon belüli tagozódás eredményeként létrejött a:
• Vagyongazdálkodás
• Ingatlanhasznosítás
• Ingatlanrendezés és területfejlesztés
• Lakásgazdálkodás
A területi támogatás biztosítása érdekében létre lettek hozva a Területi gazdasági vezetők, akikhez a következő tevékenységek tartoznak:
• Területi pályaműködtetési kontrolling
• Területi eszközgazdálkodás
• Területi ingatlanhasznosítás

Humánerőforrás vezérigazgató-helyettest érintő változások:
Az új szervezeti felépítés eredményeként operatív HR igazgatóság alakul és létrejön a Humánerőforrás gazdálkodási igazgatóság, azzal, hogy a humánerőforrás kontrolling is a szervezetbe integrálódik.

A szervezeti változásokkal kapcsolatban kifejezésre juttattuk, hogy érdekvédelmi szempontból különösebb kockázatokat a szervezet-átalakítás kapcsán egyelőre nem látunk, azt viszont érzékeljük, hogy a szervezet-irányításban a központosítás tovább erősödik.
Ezzel összefüggésben a Pályavasúti területi igazgatóságok – a létrehozásuk kapcsán kilátásba helyezett – önállósága továbbra is kérdéses.

Végezetül ígéretet kaptunk arra, hogy a szervezeti változások keretében a munkavédelmi tevékenység összehangolása (mely mint „szolgáltatás" továbbra is MÁV Szolgáltató Központ Zrt. keretin belül marad) valamilyen formában (mint „szerep") mégis megjelenik magában a MÁV Zrt-ben is.

dr. Szabó Imre, szakértő