VDSzSz

RCH: Miniatűr bérajánlat


A munkáltató 0,31%-os bértömeg-emelésre tett javaslatot, értelmetlennek látszott tovább folytatni a bértárgyalást.

Ha nem is laboratóriumi körülmények között, de tesztelte a munkáltató a szakszervezetek stressztűrő képességét. Az október 12-i VÉT-ülés egyetlen napirendi pontja a 2016. évi jövedelempolitikai intézkedések előterjesztése volt.

Az előterjesztő a tárgyalássorozat első napján a nagyítóval is csak alig észlelhető 0,31%-os bértömeg emelésére tett javaslatot szűzies pírral az arcán. Dr Vincze Teodóra humánerőforrás igazgató tolmácsolta a tulajdonosi elképzeléseket a jövő évi keresetek emeléséről.

Mint említette, az ajánlatot az idei inflációs prognózis és az üzleti terv sarokszámainak figyelembevételével alakították ki (vajon még mi lehet benne?!?). A megbeszélés kurtára sikeredett, mivel értelmetlennek látszott a miniatűr ajánlatról folytatni a tárgyalást.

Az érdekképviseleti oldal egységesen utasította el a megalázóan alacsony mértékű „beetetést", de higgadtan kezelte a bejelentést, hiszen biztosak vagyunk abban, hogy az ajánlat megismerését követően tagságunk véleménye és hangja a Váci útig fog hallatszani.

A javaslat azért is megdöbbentően apró, mert a bérekkel kapcsolatos teendők igen szerteágazóak. A bérfeszültségek felszámolásának megkezdése, a különféle munkakörök bértábláinak bevezetése, az év végi bónusz kifizetése, a kiegészítő nyugdíjpénztárba történő munkáltatói hozzájárulás befizetésének emelése és az alapbérek növelése sokkal nagyobb bértömeg biztosítását igényli. Ezekről mintha a tulajdonos megfeledkezett volna, pedig a felsorolt elemek a középtávú megállapodás részét képezik, aminek betartásához természetesen ragaszkodunk! A tárgyalások a jövő héten folytatódnak.

Mózes Tibor, társasági vezető ügyvivő