VDSzSz

Tarthatatlan állapotok: munkavégzés folyamatos fertőzésveszélyben?!


A 20 76-os kocsik WC-ürítő szerkezetének kialakítása olyan, hogy a fekália menetközben felverődik a kapcsoló készülékekre, emiatt a tolatásvezetők (is) folyamatos fertőzésveszélyben dolgoznak! Az Mt. szerint a munkavállalók az utasítás teljesítését is megtagadhatják!

A Miskolci Forgalmi Csomópont Munkavédelmi Bizottsága nevében Kotta István, szakszervezetünk, a VDSzSz Szolidaritás tisztségviselője levélben kérte Barsi Attila miskolci csomóponti főnökségvezetőt az elfogadhatatlan körülmények soron kívüli megszüntetésére.

"Munkavédelmi bejárásunk során tapasztaltuk, hogy Miskolc-Tiszai állomáson a tolatásvezetőknek a szerelvények összeállítása során olyan szennyezett járműveket kell össze- illetve szétkapcsolniuk, melyek minden képzeletet felülmúlnak. A 20 76-os Bpmee típusú vagonok WC-ürítő szerkezete oly módon van kiképezve, hogy menetközbeni használatuk alkalmával a szennyeződés, fekália felverődik a kapcsoló készülékekre!

Ennek következtében a tolatásvezetők kénytelenek a fekáliában nyúlkálni, ruházatukat ezzel bekoszolni!

A fent említett szennyeződés nagyfokú fertőzésveszélyt, és erősen szennyezett munkakörülményeket teremt, akár egészségkárosodást is előidézhet!
A munkavédelmi bizottság felkéri a tisztelt Munkáltatót, hogy a fent említett munkaegészségügyileg elfogadhatatlan körülményeket, különösen a 3/2002. SzCsM-EüM. rendelet 2.§. (1); (2); (6) a); b) pontjai és az Mvt. 18.§.(1); 24.§.b); 25. §.-ok figyelembevételével soron kívül megszüntetni szíveskedjék!
A tett intézkedésről az MvB. soron kívüli tájékoztatást kér!"

Ezen kívül az Mt. 51 § (4) szerint a munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. Idevág az Mt. 54 § (2) is: a munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné...